top of page

新躍舞青2016

《召喚》

新躍舞青 2016 《召喚》

 

沿掛不被著陸的雙足
消失的靈,留下的種種痕跡
你能聽見嗎⋯

 

編舞: 周佩韻 I 黃靜婷 I 曾詠暉


舞者:

​羅思朗|丘展誠|陳曉玲|梁立昕|鄧佩珊|馮思哲|鄭雅茵|張曉晴|莊敏鈴|陳雪瑩|許玉瑩|蘇真右|王嘉儀|趙靖雯|蔡雨田|許煒珊|霍泳棋|譚雪華|

*勞雁婷 |黃情

 

*承蒙香港芭蕾舞蹈團獲准演出

 

宣傳設計 : 梁思嗚

燈光設計及執行舞台經理: 羅文偉

 

攝影:洪光賢                    監製:黎銥婷

 

​演出日期 : 2016・04・15-17
地點 : 牛棚藝術村 ~ Unit 12

 

bottom of page